Menu

Eryka Lang

Profesor cultură civică

Dialogând cu Micul Prinț al lui Antoine de Saint-Exupéry, vulpea îi împărtășea acestuia ideea că oamenii mari nu mai au timp să cunoască nimic și că nu mai au prieteni. “Nu cunoști decât ceea ce îmblânzești”, spunea ea, fără pic de șiretenie.

M-am format ca jurnalist de presă scrisă, dar Adevărul, Binele și Frumosul mi s-au oferit în porții nemăsurate doar de când sunt profesor – mai întâi de cultură civică și apoi pentru învățământul primar și preșcolar. Abia din acel moment, inima mea a început să vadă clar lucrurile din jurul ei, cunoscând bucuria și adevărurile absolute ale copiilor și deprinzând blândețea cu care ei te transformă, pe loc, în prietenul lor.

Sunt un profesor constructivist, democratic și, deși profund realist, mă străduiesc să le deschid copiilor universul cunoașterii fără a-l închide pe acela al poveștilor, deoarece cred că tocmai visurile lor stau la temelia unei lumi mai bune. Le încurajez libertatea de gândire, de exprimare și de acțiune, îi provoc să se descopere, să îndrăznească, să modeleze fiecare zi după inima lor, să cerceteze fapte, să-și argumenteze opiniile și să construiască împreună, în virtutea prieteniei, încrederii și respectului reciproc.

Citate preferate:

„Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.” – Socrate

„Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!” – Nichita Stănescu

„Cei ce nu schimbă nimic nu devin nimic. Viața nu va fi servit împlinirii lor. Iar timpul curge pentru ei asemenea unui pumn de nisip, pierzându-l.” – Antoine de Saint-Exupery

„Îmi simt mai ales limitele. Și e firesc să fie așa, pentru că nu rămân niciodată, sau aproape niciodată, în mijlocul coliviei; ființa mea năvălește înspre gratii.” – André Gide