Menu

Adina Asandei

Profesor de geografie și franceză

Cred cu putere în dorința intrinsecă a oamenilor de a învăța despre lumea lor. De asemenea, am convingerea că procesul de învățare este unul foarte personal și în continuă evoluție, care diferă foarte mult de la un copil la altul și care se modifică în proporții diferite pe parcursul avansării în vârstă. Prin practică, am înțeles că predarea trebuie să țină cont de specificitățile fiecărui elev și să faciliteze dobândirea cunoștințelor prin înțelegerea subiectelor abordate. În acest context, cred că este esențială îmbinarea activităților de tip „hands-on/minds-on”, teoretice și aplicative deopotrivă. Am constatat totodată că profesorul devine sursă de informație, de motivație, dar și model de evoluție intelectuală, socială, emoțională și morală pentru elevii cu care lucrează.

Pe parcursul carierei și al dezvoltării mele personale și profesionale în medii educaționale internaționale, cu specificități și cerințe extrem de variate, mi-am perfecționat abilitatea de a comunica eficient cu elevii, ajutându-i să înțeleagă faptul că orice proces de învățare testează și provoacă în întregime binomul profesor-elev și că, în context școlar, nu avem sens unii fără ceilalți.

Pentru a facilita învățarea, am creat un mediu bazat pe corectitudine, consecvență, încredere, respect, răbdare, entuziasm, așteptări înalte. Pe toate acestea le consider repere necesare elaborării propriilor raționamente, a propriului set de valori și decizii personale.

Prin proiectele pe care le concep și pe care le propun elevilor, intenționez să stimulez curiozitatea, abordarea holistică, dorința de autodepășire, nevoia de a descoperi lucruri și locuri noi.

Doresc să îi asigur pe copii și să vă asigur pe toți că adevăratele destinații și minuni ale lumii nu sunt reprezentate pe hărți și nu se regăsesc fotografiate pe cărțile poștale… Toate aceste „teritorii” nebănuite, care emană deopotrivă dinamică geografică și fantastic de legendă, constituie de fapt materia primă a visărilor, rădăcinile imaginarului și promisiunile unor viitoare escapade.

Urez tuturor o călătorie plăcută!