Menu

Filosofia noastră

Misiune

  • Să construim o comunitate de învățare în care elevi, profesori, părinți și bunici învață să învețe. Prin explorarea valorilor noastre, să învățăm să gândim, să acționăm și să ne comportăm moral, inițiind proiecte interdisciplinare, atât în școală, cât și în afara acesteia.
  • Să stimulăm potențialul personal al fiecărui copil, într-un mediu de învățare sigur, echilibrat, motivant, atractiv și interactiv.
  • Să educăm pentru înțelegere față de oameni și mediul înconjurător.
  • Să respectăm și să valorizăm diversitatea și unicitatea. Să alimentăm creativitatea cu imaginație și să punem la loc de cinste bucuriile simple.

Viziune

Credem în educația bazată pe dezvoltarea gândirii creative și critice, a inovației și a inteligențelor multiple.

Valori

Adevărul
Frumosul
Binele
Libertatea

Principii pe care ne bazăm procesul de predare și învățare

Fiecare copil este unic

Deoarece fiecare copil este unic, Şcoala Aletheea ia în considerare inteligențele multiple ale copiilor, respectând ritmul şi capacitatea de dezvoltare, modul de gândire şi de acţiune, motivaţiile, interesele şi individualitatea fiecărui elev în parte.

Copiii învaţă ceea ce trăiesc

Educaţia este un proces viu şi în continuă mişcare. Indiferent de disciplină, orele de clasă sunt interactive, adresându-se experienţei elevului, favorizând implicarea sa intelectuală şi emoţională.

Un mediu stimulativ

La Şcoala Aletheea, urmărim expunerea elevilor unei palete mari de posibilităţi de învăţare şi experienţe în cadrul unui mediu pedagogic primitor, pozitiv şi motivant.

Perfecționare

Știind că omul are tendinţa de a se dezvolta şi perfecţiona individual, educaţia trebuie să aibă rolul de a motiva şi încuraja depăşirea limitelor şi evoluţia armonioasă a tuturor abilităţilor elevului, până la atingerea potenţialului său maxim.

Învăţare şi dezvoltare

Elevii se dezvoltă şi învaţă în moduri diferite şi în ritmuri diferite, toate domeniile de educaţie şi dezvoltare având o importanţă egală şi fiind strâns legate pe tot parcursul „şlefuirii” educaţionale.