Menu

Admitere și taxe

Taxe de școlarizare 2023-2024

Ciclul primar (clasele pregătitoare – a IV-a)

850 €/lună

8.500 €/an (taxa anuală corespunde perioadei de 10 luni septembrie–iunie), plătibili lunar, trimestrial sau anual.

10% discount din taxa anuală pentru următorii frați

Ciclul gimnazial (clasele a V-a – a VIII-a)

890 €/lună

8.900 €/an (taxa anuală corespunde perioadei de 10 luni septembrie–iunie), plătibili lunar, trimestrial sau anual.

10% discount din taxa anuală pentru următorii frați

Prin contractul educaţional, Taxa de școlarizare este garantată pentru un întreg ciclu școlar (primar sau gimnazial), cu condiția semnării contractului pentru perioada întregului ciclu școlar.

Perioadele de absentare, vacanţele și zilele în care școala este închisă din motive neprevăzute (cum ar fi cazul unor condiţii meteo nefavorabile sau a unor situaţii de natură politică, socială sau de altă natură, care pot afecta siguranţa elevilor şi bunul mers al şcolii) nu se scad din Taxa de școlarizare.

Taxa de înscriere este echivalentul taxei de școlarizare în funcție de modalitatea de plată aleasă prin formularul de înscriere (respectiv lunar, trimestrial sau anual). În caz de retragere a elevului din orice motiv, Taxa de înscriere nu se rambursează.

Taxa de aplicare este de 100 €/an și se achită după semnarea Ofertei educaționale, înainte de programarea perioadei de acomodare la școală a copilului. Taxa este nerambursabilă, iar achitarea ei nu garantează admiterea copilului la cursurile Școlii Aletheea. Suma nu include taxa de masă pentru zilele petrecute de copil în cadrul școlii, în perioada de acomodare.

Taxa de școlarizare include:

 • ore curriculum românesc
 • studiu aprofundat al limbii engleze
 • ore dezvoltare personală cu psihologul școlii
 • ore de arte plastice/ educație muzicală/ activități sportive cu profesori de specialitate
 • activități extracuriculare la alegere (consultați lista cluburilor oferite gratuit)
 • acces la bibliotecă și cabinetul de informatică

Taxa de școlarizare NU include:

Mesele zilnice:

 • 160 €/lună – Pachet complet: mic dejun, gustare de dimineaţă (fruct), prânz cald, gustare după-amiază
 • 140 €/lună – Pachet fără mic dejun: gustare de dimineaţă, prânz cald, gustare după-amiază

Manuale și rechizite școlare individuale obligatorii:

 • 450 €/an, toate clasele (pregătitoare – a VIII-a)

Transport: acesta este calculat individual, pentru transport zilnic de luni până vineri, door-to-door (de la adresa elevului la școală și retur), în funcție de distanța pentru care este solicitat transportul și de tipul acestuia (doar dus, doar întors sau dus și întors). Prețurile vor fi comunicate în avans părinților.

Servicii conexe contra-cost care nu sunt incluse în Taxa de școlarizare: prețurile vor fi comunicate în avans părinților, în funcție de organizator/furnizor/prestator sau de activitatea/evenimentul organizat în cadrul sau în afara spațiului şcolii.

Modalitatea de plată:

Taxa de școlarizare poate fi achitată după cum urmează:

 • Plata lunară: 10 rate lunare, astfel: (1) prima rată la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului, și (2) următoarele 9 rate, în termen de 7 zile de la data emiterii facturii sau orice altă dată înscrisă pe factură, începând cu luna septembrie.
 • Plata trimestrială: 3 rate trimestriale, astfel: (1) prima rată la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului, (2) a 2-a rată până la 5 decembrie, și (3) a 3-a rată până la 5 martie.
 • Plata anuală: la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului.

Admiterea la Școala Aletheea

Școala Aletheea încurajează implicarea activă a părinţilor și bunicilor în viaţa şcolară pentru că doar comunicând și colaborând putem să-i ajutăm pe elevii noștri să obțină rezultate bune atât din punct de vedere academic, cât și comportamental.

De aceea, vrem să ne asigurăm că școala Aletheea este instituția de învățământ potrivită pentru copil și întrunește așteptările părinţilor, precum și că atât copiii, cât și părinții care se alatură comunității Aletheea, se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a școlii noastre.

Paşii procesului de înscriere/admitere:

Școala Aletheea recomandă tuturor părinților ca, înainte de înscriere, să viziteze împreună cu copilul campusul școlar și să aibă o discuție cu unul dintre directorii școlii, în funcție de ciclul școlar pentru care se dorește înscrierea. Pașii procesului de înscriere sunt următorii și sunt obligatorii pentru toți copiii care aplică la Școala Aletheea:

 1. Programarea unei vizite a campusului şcolar – se poate face la Secretariatul şcolii, fie telefonic la (+40) 31 405 65 01 sau (+40) 757 054 044, fie pe mail, la adresa secretariat@aletheea.ro;
 2. Vizitarea campusului şcolar;
 3. Semnarea ofertei educaționale, achitarea taxei de aplicare și completarea de către părinţi a chestionarelor de admitere puse la dispoziţie de consilierii şcolii. Rolul chestionarelor este acela de a ne ajuta să-i cunoaștem pe copii și să înţelegem mai bine care sunt aşteptările părinţilor legate de şcoală şi de educaţia copilului;
 4. Acomodarea cu filozofia Aletheea – copilul va participa la cursuri, obligatoriu, cinci zile consecutive. Pe parcursul acestor zile, profesorii și consilierul școlii vor observa nivelul de integrare în grup, participarea la sarcinile școlare, interesul pentru activitățile de grup și individuale, precum și cooperarea cu cadrele didactice și personalul din școală;
 5. Întâlnire de feedback cu consilierul școlar după finalizarea perioadei de acomodare;
 6. Comunicarea deciziei Consiliului profesoral al școlii privind admiterea/respingerea copilului;
 7. Completarea formularului de înscriere, semnarea contractului educațional și a Ghidului Părinților, achitarea taxei de înscriere.

NOTĂ –  în cazul în care copilul are cerințe educative speciale (CES), Școala Aletheea își rezervă dreptul de a solicita părinților evaluare complexă și orientare școlară (emisă de CMBRAE). În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale (având certificat de orientare școlară), decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele criterii:

 • evaluarea gradului de suport educațional special care trebuie acordat copilului;
 • existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.

Pentru mai multe detalii referitoare la înscriere și dosarul de înscriere vă rugăm consultați Politica de admitere.