Menu

Prezentare generală

Curriculum românesc

Ne bazăm activitatea educațională pe Curriculumul național românesc.

Curriculumul românesc este considerat de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)
printre cele mai bune din regiune.

Utilizarea acestuia în cadrul școlii Aletheea facilitează atât trecerea elevilor la sau de la o școală din sistemul public, cât și participarea la examenele naționale.

Iar pentru echipa de profesori, profesioniști și creativi a școlii noastre, acest curriculum prezintă două mari avantaje:

 • este flexibil și deci permite inovația, adecvarea temelor și a strategiilor la nevoile și la interesele copiilor;
 • este orientat de formarea unor competențe cheie pentru societatea actuală care îi oferă absolventului posibilitatea de a-și continua studiile pretutindeni în lume.

Competențele-cheie oferite de curriculumul românesc sunt:

 • Comunicarea în limba maternă
 • Comunicarea în limbi străine
 • Competențe de bază în matematică
 • Științe și tehnologii
 • Competența digitală
 • Competențe sociale și civice
 • A învăța să înveți
 • Spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Sensibilizare și exprimare culturală