Menu

Admitere și taxe școlare

  Taxa de școlarizare (valabilă pentru anul școlar 2018-2019):

 • pentru clasele pregătitoare – IV este de 690 euro/lună (6.900 Euro/an și se referă la perioada septembrie – iunie (10 luni)). Se poate plăti lunar, trimestrial sau anual. În cazul plăţii anuale, se aplică un discount de 5% din valoarea taxei anuale. Pentru următorii fraţi există un discount de 10% din valoarea taxei anuale[1].
 • pentru clasele V – VIII este de 730 euro/lună (7.300 Euro/an și se referă la perioada septembrie – iunie (10 luni)). Se poate plăti lunar, trimestrial sau anual. În cazul plăţii anuale, se aplică un discount de 5% din valoarea taxei anuale. Pentru următorii fraţi există un discount de 10% din valoarea taxei anuale[2].

Prin contractul educaţional, Taxa de școlarizare (nivelul taxei în Euro) este garantată pentru un întreg ciclu școlar (clasele pregătitoare – IV/ clasele V – VIII). Perioadele de absentare, vacanţele si zilele în care școala este închisă din motive neprevăzute (cum ar fi cazul unor condiţii meteo nefavorabile sau a unor situaţii de natură politică, socială sau de altă natură, care pot afecta siguranţa elevilor şi bunul mers al şcolii) nu se scad din Taxa de școlarizare. Taxa de înscriere este echivalentul taxei de scolarizare în funcție de modalitatea de plată aleasă prin formularul de înscriere (respectiv lunar, trimestrial sau anual). În caz de retragere a elevului din orice motiv, Taxa de înscriere nu se rambursează.

Taxa de școlarizare include: ore curriculum românesc, studiu aprofundat al limbii engleze, ore dezvoltare personală cu psihologul școlii, ore de arte plastice/ educație muzicală/ activități sportive cu profesori de specialitate, activități extracuriculare la alegere (puteți consulta aici lista cluburilor oferite gratuit), acces la bibliotecă și cabinetul de informatică.

Taxa de școlarizare nu include:

Cost mese:

 • 140 euro/lună (TVA inclus) – include micul dejun, gustarea de dimineaţă (fruct), prânz cald, gustare după-amiază;
 • 120 euro/lună (TVA inclus) – include gustarea de dimineaţă (fruct), prânz cald și gustarea de după-amiază.

Cost manuale și rechizite școlare individuale obligatorii (Taxa de rechizite):

 • 350 euro/an (TVA inclus) pentru clasele pregătitoare – a IV-a;
 • 400 euro/an (TVA inclus) pentru clasele a V-a – a VIII-a.

Cost transport: se calculează individual, după completarea formularului de transport. Prețurile vor fi comunicate în avans părinților.

Servicii conexe contra-cost care nu sunt incluse în Taxa de Școlarizare (inclusiv Atelierele de Vară organizate în perioada iulie – august):

 • Prețurile vor fi comunicate în avans părinților în funcție de organizator/furnizor/prestator sau de activitatea/ evenimentul organizat în cadrul sau în afara spațiului şcolii.

Modalitatea de plată:

Taxa de școlarizare poate fi achitată după cum urmează:

 • Plata lunară: 10 rate lunare, astfel: (1) prima rată la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului, și (2) următoarele 9 rate, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii sau orice altă dată înscrisă pe factură, începând cu luna septembrie.
 • Plata trimestrială: 3 rate trimestriale, astfel: (1) prima rată la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului, (2) a 2-a rata până la 5 decembrie, și (3) a 3-a până la 5 martie.
 • Plata anuală: la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului.

Admiterea la Școala Aletheea

Școala Aletheea încurajează implicarea activă a părinţilor și bunicilor în viaţa şcolară pentru că doar comunicând și colaborând putem să-i ajutăm pe elevii noștri să obțină rezultate bune atât din punct de vedere academic, cât și comportamental. De aceea vrem să ne asigurăm că:

 • școala Aletheea este instituția de învățământ potrivită pentru copil și întrunește așteptările părinţilor;
 • atât copiii, cât și părinții care se alatură comunității Aletheea se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a școlii noastre.

Paşii procesului de înscriere/admitere:

Școala Aletheea recomandă tuturor părinților ca, înainte de înscriere, să viziteze împreună cu copilul campusul școlar și să aibă o discuție cu unul dintre directorii școlii, în funcție de ciclul școlar pentru care se dorește înscrierea. Pașii procesului de înscriere sunt următorii și sunt obligatorii pentru toți copiii care aplică la Școala Aletheea:

 1. Programarea unei vizite a campusului şcolar – se poate face la Secretariatul şcolii, fie telefonic la (+40) 31 405 65 01 sau (+40) 757 054 044, fie pe mail, la adresa secretariat@aletheea.ro;
 2. Vizitarea campusului şcolar;
 3. Completarea de către părinţi a chestionarelor de admitere puse la dispoziţie de consilierii şcolii. Rolul chestionarelor este acela de a ne ajuta să-i cunoaștem pe copii și să înţelegem mai bine care sunt aştepările părinţilor legate de şcoală şi de educaţia copilului;
 4. Acomodarea cu filozofia Aletheea – copilul va participa la cursuri, obligatoriu, între trei – cinci zile. Pe parcursul acestor zile, profesorii și consilierul școlii vor observa nivelul de integrare în grup, participarea la sarcinile școlare, interesul pentru activitățile de grup și individuale, precum și cooperarea cu cadrele didactice și personalul din școală;
 5. Evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii engleze și a celei de-a doua limbi străine (limba franceză sau limba germană), în funcție de opțiunea părinților (pentru ciclul primar) și de limba străină studiată (pentru ciclul gimnazial);
 6. Discuție cu consilierul școlar/directorul educațional;
 7. Comunicarea deciziei privind admiterea/respingerea copilului;
 8. Completarea formularului de înscriere, semnarea contractului educațional și a Ghidului Părinților, achitarea taxei de înscriere.

NOTĂ –  în cazul în care copilul are cerințe educative speciale (CES), Școala Aletheea își rezervă dreptul de a solicita părinților evaluare complexă și orientare școlară (emisă de CMBRAE). În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale (având certificat de orientare școlară), decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele criterii:

 • evaluarea gradului de suport educațional special care trebuie acordat copilului;
 • existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.

Pentru mai multe detalii referitoare la înscriere și dosarul de înscriere vă rugăm consultați Politica de admitere.

¹‚² Aceste discount-uri nu se vor aplica în cazul ofertelor inaugurale sau promoţionale lansate de Școala (indiferent de momentul lansării ofertelor) sau în cazul în care se optează pentru un program scurt.


Parteneri